Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

De site www.venosa.be is eigendom van Kml Invest SPRL

Tel: 0477 34 31 34 E-mailadres: info@venosa.be

Intracommunautair btw-nummer: BE 0554.727.954

Webmaster:

Als u een afwijking heeft opgemerkt of als u contact wilt opnemen met de hoofdsitemanager, neem dan contact met ons op: info@venosa.be


 

Naleving van wetgeving

De informatie op www.venosa.be is louter informatief. Venosa kan de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de op de site verspreide informatie niet garanderen. De informatie op deze site kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan periodiek worden aangepast en de wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities.
Venosa kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de producten, programma's of services die op deze site worden beschreven.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, overdracht, vervorming, geheel of gedeeltelijk van de site of de inhoud ervan, via welk proces dan ook en op welk medium dan ook, is verboden.

Elk ongeautoriseerd gebruik van de site of de inhoud ervan en de informatie die erin wordt vermeld, valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en vormt een inbreuk die wordt bestraft met de artikelen L 335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

Het is hetzelfde voor de databases die, indien nodig, verschijnen op de site www.venosa.be die worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting in het Wetboek van Intellectuele Eigendom van de Europese Richtlijn van 11 maart 1996 met betrekking tot de rechtsbescherming van databases. Als zodanig zou elke reproductie of extractie de verantwoordelijkheid van de gebruiker inhouden.

Hypertext links

De site www.venosa.be geeft toegang tot andere sites via hypertext-links. Venosa is niet de beheerder van deze sites en heeft daarom geen controle over de inhoud. Bijgevolg kan VENOSA in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de aldus toegankelijke sites, of voor het verzamelen en verzenden van persoonlijke gegevens, installatie van cookies of enig ander proces dat op dezelfde doelen is uitgevoerd, uitgevoerd door deze sites.

Elke openbare of private site is gemachtigd om zonder voorafgaande toestemming een link naar de site www.venosa.be tot stand te brengen mits:

- dat de pagina's van www.venosa.be niet zijn genest in de pagina's van een andere site.
- om alleen de hoofd-URL te gebruiken: www.venosa.be   (geen link naar een binnenpagina)


 

Accommodatie

Site gehost door: SHOPIFY
Hostadres: 150 Elgin Street 8th Floor Ottawa, Ontario K2P 1L4

Language
French
Open drop down